SKAL DU SELGE BOLIG PRIVAT?

Når man selger en bolig eller en fritidseiendom, er det mange dokumenter som skal fylles ut og det er mye å passe på. Merk at det ved denne type eiendomsoppgjør ikke er påkrevd med Boligsalgrapport eller Tilstandsrapport, selv ikke etter lovendringen av 01.01.2022. Men det kan absolutt være en fordel å ha slik takst/rapport.

Grunnet høyere omkostninger for meg som megler ved høyere salgspris, gjelder da følgende priser (forsikring for oppgjøret er inkludert i prisen):

 FASTPRIS: 18000,- Ink.mva 

Du bør ha en enkel pristaksering fra takstmann/kvinne, eller e-takst fra eiendomsmegler (ikke eldre enn 6 måneder), som viser verdien av eiendommen. Begrunnelsen er at firmaet etterlever lov om hvitvasking, og ved framleggelse av enkelt takstdokument er vi sikre på at alt går riktig for seg (ikke «penger under bordet»).

Når man selger en bolig eller en fritidseiendom er det mange skjema og dokumenter som skal fylles ut. De fleste som selger og kjøper eiendom i Norge benytter advokat eller eiendomsmekler som mellommann, som skal ivareta begge parters interesser. Hvis kjøper skal oppta lån for å kjøpe boligen vil de fleste bankene kreve at advokat eller eiendomsmegler tar seg av oppgjøret. I oppgjørsfasen har man behov for mellommann som kan innestå for at verdiene er sikret frem til partene har utført sine forpliktelser.

Kjøper vil ikke overføre kjøpesum før man har mottatt signert skjøte klar til tinglysing og selger vil ikke levere skjøte før kjøpesum er innbetalt, ytelse mot ytelse. Advokat eller eiendomsmekler sikrer ytelse mot ytelseprinsippet bl. a. gjennom bruk av sin klientkonto.

 

Trenger du bistand fra meg får du:

  • Ferdig utfylt kjøpekontrakt (Viktig: Selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt)
  • Ferdig utfylt skjøte eller annet eierbevis
  • Ferdig utfylt skjema for konsesjonsfrihet (eventuelt)
  • Innsendelse av skjøte eller annet eierbevis.
  • Advokaten kan bistå med å få tegnet eierskifteforsikring om ønskelig
  • Kontroll av overtakelseserklæringen
  • Sørge for tinglysning av skjøte eller eierbevis
  • Advokaten gjennomfører det økonomiske oppgjøret, herunder betale gebyr og avgift til Statens kartverk og slette tidligere panteheftelser på eiendommen (Heftelser – fri for pengeheftelser og utleggspant)
  • Utbetale nettoprovenyet til selger

Hvis kjøper av boligen trenger lån i banken for å kjøpe vil banken som regel kreve at advokatfirmaet avgir en såkalt inneståelseserkæring. Advokatfirmaet må da innestå eller garantere ovenfor banken at banken vil få førsteprioritet på sin heftelse i eiendommen. Jeg utarbeider dette uten ekstra kostnader.

Jeg bistår også ved salg av Næringseiendom

Bistand med boligoppgjør, næringseiendom og juridiske dokument

Kontakt meg:

Mobil :  90 53 12 02
E-post: post@advokatverdal.no

Kontaktskjema: 

2 + 12 =

KUNDEOMTALER