Faq

Hvor lang tid tar det å løse saken?
Det kommer an på om konflikten er fastlåst, hvor gode argumenter du har, og om du har dokumenter/bevis som støtter din sak.

Et boligoppgjør tar vanligvis 14 dager å saksbehandle, fra du tar kontakt med meg til tinglysning og det økonomiske oppgjøret er avsluttet.

Når det gjelder barnesaker/saker om samvær med barn/daglig omsorg for barn, så er loven utformet slik at det er lav terskel for å gå til domstolen og få i gang forhandlinger med hjelp av dommer og psykolog. Hvis du ikke får fri rettshjelp i saken, så er min stykkpris kr 6.000 eks. mva. til og med det første møtet med dommer og psykolog (se prisliste)

I øvrige saker skal det være tett dialog mellom klient og advokat om framdrift og ressursbruk. Klienten skal bli holdt orientert om kostnader underveis, og vil ikke få noen overraskelser ved sakens slutt.

Hvor mye koster det?
Timeprisen starter fra kr 960,- opp til kr 1.400. Det kommer an på sakstype og vanskelighetsgrad. For samboeravtale, samværsavtale, testament og ektepakt og boligoppgjør gjelder egne priser.
Kan advokaten tinglyse skjøte?
Advokatene kan ta seg av alle sider ved eiendomssalg/kjøp, også tinglysning. Jeg formidler også eierskifteforsikring.
Har du klientkonto slik at du kan ta vare på pengene våre?
Jeg har klientkonto, hvor pengene står trygt. Finanstilsynet har gitt meg autorisasjon som eiendomsmegler, og jeg kan ta hånd om ordinære megleroppdrag også.
Kan man bruke advokat når man selger bolig, og unngå å benytte en kostbar eiendomsmegler?
Det er en myte at man må koble inn eiendomsmegler når man selger bolig. Selg boligen selv, og la advokaten støtte deg i sluttfasen med utarbeidelse av kontrakten og skjøtet, og la advokaten ta seg av tinglysningen og det økonomiske oppgjøret mellom partene. Boligen er ofte den mest kostbare formuesgjenstanden man eier – ved å benytte en billig, rimelig og god advokat ved saget, beholder man mest mulig av verdien selv.
Får jeg fri rettshjelp?
Det gis fri rettshjelp i en rekke sakstyper. Spør advokaten.

Kontakt meg:

Mobil :  90 53 12 02
E-post: post@advokatverdal.no

Kontaktskjema: 

3 + 5 =

KUNDEOMTALER